Ngân hàng Xuất nhập khẩu sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông trong hai ngày liên tục

Sau 4 lần tổ chức thất bại, Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 tại Hà Nội vào ngày 26/4. – Một ngày sau (27/4), ngân hàng dự kiến ​​tổ chức đại hội đồng cổ đông vào năm 2021. Cả hai cuộc gặp được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội.

Đặc biệt là tại cuộc họp năm 2021. Nếu Hội đồng quản trị Ngân hàng Thế giới không thông qua trường hợp này tại cuộc họp ngày 26 tháng 4, Vụ Quản lý Ngân hàng Xuất nhập khẩu sẽ đề xuất thảo luận về nội dung được trình vào năm 2020.

Sự Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng Những thất bại liên tiếp xảy ra khi có những mâu thuẫn nội bộ giữa các nhóm cổ đông. Năm 2020, Eximbank đã tổ chức 4 cuộc họp cổ đông nhưng đều thất bại. Cụ thể hơn, tại cuộc họp thứ nhất và thứ hai, số cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết lần lượt là dưới 65% và 51% tổng số. Do tình hình Covid-19 phức tạp, cuộc họp thứ ba và thứ tư bị hủy bỏ.

Cuối năm ngoái, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã gửi văn bản yêu cầu Eximbank hoàn thiện nội dung. Đại hội thường niên thanh lọc các thành viên hội đồng quản trị bằng cách bỏ phiếu và lên án từng thành viên để giảm số lượng từ 9 xuống còn 5-7.

Theo báo cáo quản trị, đến năm 2020, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Xuất nhập khẩu hiện có 9 thành viên, trong đó ông Saito Yasuhiro là chủ tịch.

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365