Ngân hàng đại chúng “thoát” áp lực trả cổ tức bằng tiền mặt

Chính phủ vừa ban hành Lệnh số 121, trong đó bổ sung, bổ sung Lệnh số 91 về đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp. – Vì vậy, Chính phủ đã hoàn thành việc ngân hàng thương mại có trên 50% vốn sở hữu nhà nước thuộc loại doanh nghiệp mà nhà nước tiếp tục đầu tư để duy trì cổ phần, phần vốn góp.

Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng có vốn nhà nước có thể giữ lại lợi nhuận hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì chia cổ tức bằng tiền mặt để nộp ngân sách quốc gia. Nghị định số 91 và Nghị định số 32 nhằm khẩn trương thực hiện phương án tăng vốn chủ sở hữu.

Thực hiện các giao dịch tại ngân hàng. Ban điều hành của Ngân hàng Đại chúng Việt Nam cũng cho biết ngân hàng dự định giữ lại toàn bộ lợi nhuận cho năm 2019 sau khi quỹ được thành lập, không chia cổ tức hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cơ quan nhà nước đã đồng ý cho ngân hàng giữ nguyên lợi nhuận hoặc chia cổ tức để tăng vốn trong năm 2017 và 2018. Tại đại hội cổ đông năm 2020, Viễn thông Việt Nam dự kiến ​​chia cổ phiếu dưới hình thức cổ phiếu vào năm 2018 đối với phần lợi nhuận chưa phân phối. Tỷ lệ 18%. Về phía BIDV, ngân hàng này cũng hy vọng sẽ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7%. Kế hoạch tăng vốn trong hai quý cuối năm sau khi được Ngân hàng Quốc gia chấp thuận.

Kể từ giữa tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã đồng ý cho phép ngân hàng dự trữ tối đa 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ 100% vốn nhà nước của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc để trang trải ngân sách hoàn thành vốn cho thuê. Nhờ đó, Quốc hội đã hoàn thành dự toán chi ngân sách quốc gia năm 2020. Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm và chi ngân sách trung ương năm 2019, vốn nhượng quyền của ngân hàng nông nghiệp đã được tăng lên.

Tốc độ tăng vốn nhượng quyền còn chậm. Trong những năm qua, sự tăng trưởng của tài sản đã khiến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng quốc doanh thấp hơn mức bình quân chung và tiệm cận ngưỡng tối thiểu. Với sự ra đời của luật mới, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. -Queen Tron

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365