Phương pháp so sánh điểm đặc biệt trong toán lớp bốn

Ngoài các phương pháp đơn giản để so sánh điểm số, như mẫu số, số học sinh và giáo viên Nguyễn Văn Tuấn – hệ thống học tập trực tuyến, Forever Learn sẽ tiếp tục hướng dẫn trẻ em thông qua một số phương pháp so sánh điểm số (đặc biệt là khi so sánh với số bổ sung). Đơn vị phân số được so sánh bởi điểm trung gian. Do đó, họ có thể linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề theo hình thức này.

Phương pháp so sánh để bù theo đơn vị phân số:

Không gian phương pháp để so sánh theo điểm trung bình:

Huyền Anh

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365