Giáo dục 4.0

20 Mentor hỗ trợ trực tuyến XTour’yth 4.0 ‘funix

Hành trình XTour “Thanh niên 4.0” được tổ chức bởi Funix đã đến trường đại học ở miền Trung. Trương Gia Bảo – Giám đốc thương mại thương mại điện tử Nguyễn của giai đoạn này. Tại Đại học Đà Lạt, nằm trong Đại học Nha và Đại học Quy Huệ, ông Bao đã đề xuất tác động của cuộc…

Read more

3 mẹo sinh viên mới hữu ích

Không giống như trình độ học tập trước đó, vào trường đại học, bạn sẽ trải nghiệm môi trường học tập và các hoạt động khác nhau. Hầu hết các sinh viên trong năm đầu tiên có một cảm giác ngạc nhiên. Ngay cả những người ở các khu vực khác nhau cũng phải thay đổi nơi cư trú, hoạt…

Read more

Ba yêu cầu cần thiết cho sinh viên từ các sinh viên Times 4.0

Trong hành trình thương mại và Hồng Nai, XTour “Thanh Niên 4.0”, gia sư Đinh Vũ Quốc Trung, Giám đốc dự án, Loa nội bộ FPT: “Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai được tạo ra từ điện, giúp cải thiện năng suất lao động, bởi vì mọi người có thể làm việc tất cả ngày dài. Trong cuộc cách…

Read more

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365