Hệ thống giao dịch HoSE mới đã hoạt động từ đầu tuần.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phê duyệt từ tuần tới để khai thác hệ thống. Ủy ban cũng cung cấp đường ống để hoàn thành người nhận hệ thống, cung cấp các giao thức dịch vụ và chữ ký với FPT trước khi hệ thống hoạt động. Đơn vị kinh doanh của Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải là độ chính xác của phút kiểm tra, với FPT, thử nghiệm chung và kiểm tra cẩn thận, và làm việc đúng với hệ thống.

— Ông VnExpress. Duong Dũng Trica – Tổng thống Thông tin FPT (FPT) (FPT) cho biết, dữ liệu của hệ thống cũ được chuyển đổi thành một hệ thống mới hoàn thành trong ba tuần qua của tháng 6, chờ Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán. – Các Hệ thống có 3- 500.000 đơn đặt hàng, ít nhất 3 lần và xóa cơ chế phân bổ các công ty chứng khoán để tránh tắc nghẽn giao thông địa phương .

– Từ tháng 3, FPT đã bắt đầu xây dựng một hệ thống truyền thông khác trong năm nay. Khi điều khiển trên đường ống kéo dài trong 3 tháng. Tổ chức này bổ nhiệm 30 chuyên gia của 50 tọa độ, tập trung vào 3 người đứng đầu bảo trì phần mềm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn), dựa trên các đặc điểm kinh doanh đường ống, truyền thông hệ thống viết lại với các công ty chứng khoán và tích hợp các phần mềm khác cho Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Phần mềm và các đơn vị khác, Trung tâm gửi tiền chứng khoán …— Đông

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365