Kho bạc có thêm một kênh để đầu tư tiền chưa sử dụng

Bộ Tài chính đang xem xét dự thảo Thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính sử dụng ngân sách nhà nước tạm thời không hoạt động để mua trái phiếu chính phủ có kỳ hạn. Do đó, Bộ Tài chính sẽ mua lại trái phiếu Chính phủ từ các ngân hàng thương mại và hứa sẽ bán lại cho ngân hàng sau một thời gian và mức giá nhất định. ——Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính “xây dựng thông tư cụ thể”. Nguồn vốn chưa sử dụng hết của Bộ Tài chính được dùng để mua bán trái phiếu Chính phủ của các ngân hàng.

Cho đến nay, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý các quỹ tạm thời chưa sử dụng, thường gửi các khoản tiền gửi cố định vào các ngân hàng tự do hoặc tăng chúng vào ngân sách quốc gia. Giống như năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ có hơn 250 nghìn tỷ khoản tiền chưa sử dụng được gửi vào hệ thống ngân hàng thương mại.

Theo Bộ Tài chính, việc sử dụng nguồn vốn chưa sử dụng để mua trái phiếu Chính phủ là vấn đề mới và khá phức tạp nên Bộ Tài chính chưa thực hiện trước đây.

Theo quy định mới của chuyên gia Cấn Cận Lực, Bộ Tài chính đã có thêm phương án để quản lý các quỹ chưa sử dụng theo hướng linh hoạt và năng động hơn. Ngoài ra, các ngân hàng có nhu cầu tiền mặt ngắn hạn, ngoài việc vay qua hệ thống liên ngân hàng hoặc vay tiền của người khác, còn có thể bán trái phiếu cho kho bạc quốc gia. Việc mua lại trái phiếu Chính phủ qua các kỳ công khai, minh bạch giúp quản lý ngân sách quốc gia an toàn và hiệu quả. So với các giao dịch ngân hàng thương mại trước đây, quy định mới cũng sẽ giúp tăng tính thanh khoản của trái phiếu chính phủ. Ảnh: Giang Huy .

Theo đề án, Bộ Tài chính sẽ chỉ mua lại trái phiếu Chính phủ giao dịch công khai có thời hạn còn lại không quá một năm. Trái phiếu chính phủ phải được ngân hàng nắm giữ hợp pháp và có thể chuyển nhượng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính công hứa sẽ mua lại trái phiếu chính phủ có kỳ hạn từ các ngân hàng trong thời gian nắm giữ. Thời hạn bảo lãnh có thể là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng.

Hoàn trả theo hình thức thỏa thuận điện tử để đảm bảo lựa chọn ngân hàng đối tác theo nguyên tắc đấu giá, đồng thời cân nhắc lựa chọn lãi suất từ ​​trên xuống dưới. Giao dịch mua lại được thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán nợ.

Ngân hàng muốn tham gia đấu giá bán trái phiếu Chính phủ phải là thành viên thương mại trên thị trường mở. Chứng khoán nợ hoán đổi chứng khoán thuộc danh mục ngân hàng có độ an toàn cao do Sở giao dịch chứng khoán quốc gia cung cấp. Ngoài ra, ngân hàng không vi phạm nghĩa vụ thanh toán khi mua trái phiếu chính phủ của Bộ Tài chính trong ba năm liên tiếp.

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365