Ở giai đoạn thứ hai của Tổng điều tra kinh tế

Ngoài ra, điều tra dân số được thu thập bởi 45.000 doanh nghiệp tôn giáo và tôn giáo của các văn phòng thống kê và ngày 1 tháng 7 đến 1 đến ngày 1, ngày 1 tháng 1.

Trong số họ tham gia Tổng điều tra dân số này là 30.000 người với 25.000 người điều tra thống kê.

— Theo bà của Cục Thống kê Tổng cục Thống kê của Cục Thống kê, các nhà điều tra sẽ cho phép thu thập thông tin. Sử dụng trực tiếp hình thức sử dụng, đảm bảo độ chính xác và tốc độ. Ngoài việc thúc đẩy sự tích hợp, tổng hợp, phân tích hoặc điều trị các quy trình

tại Hà Nội, trong giai đoạn 2, chính quyền sẽ tiến hành một loạt 367.732 tổ chức sản xuất và thông tin công ty, cũng như khoảng 5.568 tôn giáo và các cơ sở tôn giáo.

— 2021 Thông tin được khảo sát từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2021, được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, từ ngày 1 tháng 3 đến 30 tháng 5, bộ sưu tập thông tin công ty, hợp tác xã, đơn vị phi thương mại và các hiệp hội. Đặc biệt đối với 8.000 công ty hoặc nhiều công ty trở lên trở lên, Hội nghị thông tin đã được hoàn thành trong giai đoạn thứ hai của tháng 8, được triển khai vào tháng 7 để thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp. Cá nhân; Cơ sở tôn giáo, Niềm tin.

– Cuộc khảo sát này đánh giá sự phát triển của các cơ sở kinh tế, mức độ ứng dụng của công nghệ thông tin và hình thức địa phương, ngành kinh tế và tài sản. Các kết quả sẽ được sử dụng để chuẩn bị các mục tiêu GDP, GRDP và các chỉ số thống kê chính thức khác.

– Minh.

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365