Tại sao “mang” bản dịch “và nền kinh tế tăng ba lần trong cùng thời gian

1-6,3%. Kết quả này tương tự như nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức thấp hơn dự đoán của WB, IMF hoặc AFDB.

– Du Yi Bình không đưa dự báo tăng trưởng GVP, vì nó quá quan trọng để phát triển theo nó sự phát triển. “Việt Nam hiện phải tập trung vào việc duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, thiết lập một sự tăng trưởng bền vững trong vài năm tới,” Bình cho biết – chuyên gia này nhiều ghi chú lạm phát. Mặc dù CPI ổn định, chỉ số giá của một số nguyên liệu đầu vào trong ngành đã tăng lên. Những chỉ số này đã không ảnh hưởng ngay đến lạm phát, nhưng nếu không, phong trào này sẽ tạo ra rủi ro vào cuối năm nay và năm sau. – Thâm hụt thương mại cũng có ý nghĩa khi có những dấu hiệu của miền Nam Việt Nam để thể hiện các dấu hiệu trong tháng thứ ba. . Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp gần đây đã tăng lên.

“Chúng tôi có 6 tháng mục tiêu là 6,5%. Nếu chúng ta làm việc chăm chỉ và dưới sự kiểm soát của dịch bệnh, sự phát triển của loại dưới cùng có thể cấm số này”. Bình cho biết, nhưng cũng chỉ ra rằng không nên có quá nhiều sự tăng trưởng GDP, bởi vì nó có thể có áp lực đối với chính sách tiền tệ, …

“Nghiên cứu địa lý Việt Nam, nó phải cẩn thận. Tài nguyên năm nay cũng phải thay đổi hiệu quả hơn, nhưng không nên tăng đầu riêng của họ. Không chắc chắn cách tốt nhất, ông nói .

– Mi Si – Thông thường An

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365