Văn bản tệ hơn “hành tây”

Ứng dụng được đề cập trong công ty không trực tiếp quy định vấn đề của luật tham khảo, để hoạt động “muốn biết cách hiểu”.

— Nếu bộ phận và chi nhánh, thành viên Nguyễn Hoài Nam chưa , đối với tất cả các công ty có một câu trả lời. Sau nhiều tranh chấp nhận được, công ty không biết cách nộp đơn .

Lý do cho các văn bản pháp lý của thuốc, chất lượng kém, bà Wang, nhấn mạnh rằng do công suất thấp, cơ chế thiếu cơ chế. Theo dõi thu nhập hợp pháp. – – “Thông tư là một thông báo về lời nói, nhưng chúng tôi không có biện pháp trừng phạt nào, mặc dù có các thủ tục pháp lý nhưng khó thực hiện, nó đòi hỏi một cơ chế để theo dõi các văn bản pháp lý khi xuất bản. — Ứng dụng, Chất lượng kém, gây ra các biện pháp trừng phạt cụ thể cho doanh nghiệp kinh doanh, gây ra hoạt động đầu tư kinh doanh.

“Chúng tôi có hàng trăm công dân quản lý vi phạm, nhưng chính thức xử phạt các tài liệu xuất bản tầm thường”, ông Nam miền Nam.

– Về vấn đề này, Bộ phận pháp lý VCCI được đề xuất thúc đẩy Anh thúc đẩy Anh thúc khuyến mãi Anh Anh là cần thiết để cải thiện và thúc đẩy chất lượng chất lượng của “Guard” thông qua chất lượng riêng tư. Do đó, vấn đề về vấn đề, gây ra Doanh nghiệp và kinh tế vấn đề thiệt hại. – Hiện tại, vấn đề vòng lặp có thể dẫn đến hậu quả lớn, nhưng không điều trị nào không được điều trị một lần nữa. Do đó, cần phải liên quan đến một người cụ thể, “Tuấn nói .

Minh

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365