Ngành công nghiệp thuế sẽ thu giữ “người bán hàng từ 2022 sàn thương mại điện tử

Đây là một trong những chủ đề trong Cơ quan Doanh thu Nhận xét đang chờ đăng ký để cung cấp thông tin, thay vì yêu cầu chính thức 1/8 .— Theo dõi con đường này, từ đó chuyển tiếp 1/8 Cơ quan thuế thông thường chịu trách nhiệm chính và phối hợp với thương mại điện tử của Bộ Thương mại thực sự đã nghiên cứu một loạt các cuộc đàm phán để tạo ra một nền tảng cho các tiêu chuẩn dữ liệu, tiêu chuẩn dữ liệu để viết tầng xuống .— – – – Bề mặt 1/8 đến 1/10 của Tổng cục thuế tổng hợp ý kiến, hoàn thành và nộp cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn .

– Dữ liệu liên hệ vào cuối năm nay, Tổng cục thuế thương mại và yêu cầu nâng cấp vào ngày 1 tháng 10, để đảm bảo rằng thông tin kết nối dựa trên Model điện tử dựa trên định dạng tiêu chuẩn .-

— 1/1/2022, thông tin kết nối của cơ quan thuế của thương mại điện tử và tiêu chuẩn dữ liệu điện tử ở tầng h .— Vỗ bộ lộ trình dự kiến, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam và Tổng cục có đề xuất đặc biệt thuế thương mại điện tử chỉ là 3/7 .

Tuyến này được đưa ra sau khi Shoppe, đất Tiki và các quy tắc khác, Lazada, Sendo …… phải được suy ra Trực tiếp gặp rất nhiều về tính hợp lý và người bán về tư vấn thuế thuế và không nhất quán .

Điều 126 và Mục 40 của Bộ Tài chính đã ban hành nhà. Ông có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người bán, bao gồm thu nhập, tài khoản ngân hàng và cơ quan thuế tài sản thương mại để quản lý thuế cơ quan thuế hiệu quả hơn .

Điều 40 Các quy định cụ thể về tiềm năng của các sản phẩm thương mại điện tử có hiệu lực R 1/8 Tuy nhiên, nhiều sàn thương mại điện tử của giai đoạn này quá ngắn để lo lắng, chưa sẵn sàng để thu thập dữ liệu và hệ thống báo cáo .– Theo yêu cầu của cơ quan thuế. 40 cũng yêu cầu tái chế đất thương mại điện tử dần dần theo lộ trình để khai thuế cho doanh nghiệp của họ. Điều khoản này có rất nhiều luật thuế không tương thích với tính hợp lý và ý kiến ​​.

Quỳnh Trang

Leave a comment

bet365 việt nam_địa chỉ liên kết bet365_cách vào bet365